Arhiva saopštenja sa sednica do 31.12.2023.

 • 22.12.2023.

  Informacija o sednicama malih veća održanim od 18. do 22. decembra 2023. godine

  Ustavni sud je od 18. do 22. decembra 2023. godine na 9 sednica malih veća rešio 261 predmet

  Detaljnije
 • 21.12.2023.

  Saopštenje sa 16. sednice II Velikog veća, održane 21. decembra 2023. godine, kojom je predsedavala Snežana Marković, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća

  Ustavni sud, Veliko veće, je na 16. sednici II Velikog veća odlučio o 4 5  predmeta I U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je: - usvojio ustavne žalbe u ...

  Detaljnije
 • 21.12.2023.

  Saopštenje sa 16. sednice I Velikog veća, održane 21. decembra 2023. godine, kojom je predsedavala Snežana Marković, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća

  Ustavni sud, Veliko veće, je na 16. sednici I Velikog veća odlučio o 2 8  predmeta I U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je: - usvojio ustavne žalbe u ...

  Detaljnije
 • 21.12.2023.

  Saopštenje sa 12. sednice Ustavnog suda, održane 21. decembra 2023. godine, kojom je predsedavala Snežana Marković, predsednica Ustavnog suda

  Ustavni sud je na 12 . sednici odlučio o 1 predmetu I U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je: - usvojio ustavnu žalbu u predmetu Už-5147/2020 ...

  Detaljnije
 • 15.12.2023.

  Informacija o sednicama malih veća održanim od 11. do 15. decembra 2023. godine

  Ustavni sud je od 11. do 15. decembra 2023. godine na 3 sednice malih veća rešio 202 predmeta

  Detaljnije
 • 08.12.2023.

  Informacija o sednicama malih veća održanim od 4. do 8. decembra 2023. godine

  Ustavni sud je od 4. do 8. decembra 2023. godine na 3 sednice malih veća rešio 163 predmeta

  Detaljnije
 • 01.12.2023.

  Informacija o sednicama malih veća održanim od 27. novembra do 1. decembra 2023. godine

  Ustavni sud je od 27. novembra do 1. decembra 2023. godine na 3 sednice malih veća rešio 250 predmeta

  Detaljnije
 • 30.11.2023.

  Saopštenje sa 15. sednice II Velikog veća, održane 30. novembra 2023. godine, kojom je predsedavala Snežana Marković, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća

  Ustavni sud, Veliko veće, je na 15. sednici II Velikog veća odlučio o 52 predmeta I U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je: - usvojio ustavne žalbe u ...

  Detaljnije
 • 30.11.2023.

  Saopštenje sa 15. sednice I Velikog veća, održane 30. novembra 2023. godine, kojom je predsedavala Snežana Marković, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća

  Ustavni sud, Veliko veće, je na 15. sednici I Velikog veća odlučio o 36 predmeta I U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio: - u predmetu ...

  Detaljnije
 • 30.11.2023.

  Saopštenje sa 11. sednice Ustavnog suda, održane 30. novembra 2023. godine, kojom je predsedavala Snežana Marković, predsednica Ustavnog suda

  Ustavni sud je na 11 . sednici odlučio o 3 predmeta I U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je: - usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-12613/2018, Už-8560/2019 i ...

  Detaljnije
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10