Линкови

Република Србија

Председник Републике Србије
https://www.predsednik.rs

Народна скупштина Републике Србијe
www.parlament.gov.rs

Влада Републике Србије
www.srbija.gov.rs

Врховни суд
www.vк.sud.rs

Републичко јавно тужилаштво
www.rjt.gov.rs

Правосудна академија
https://www.pars.rs

Уставни судови и највиши национални судови који врше уставносудску надлежност

Азербајџан
Уставни суд - Constitutional Court
www.constcourt.gov.az

Албанија
Уставни суд - Constitutional Court
www.gjk.gov.al

Алжир
Уставни савет - Constitutional Council
www.conseil-constitutionnel.dz

Андора
Уставни суд- Constitutional Court
www.tribunalconstitucional.ad

Аргентина
Врховни суд националне правде - Supreme Court of Justice of the Nation
www.pjn.gov.ar

Аустралија
Високи суд- High Court
www.hcourt.gov.au

Аустрија
Уставни суд- Constitutional Court
www.vfgh.gv.at

Бахреин
Уставни савет - Constitutional Council
www.facebook.com/ccbbahrain

Белгија
Уставни суд- Constitutional Court
www.const-court.be

Белорусија
Уставни суд - Constitutional Court
www.ncpi.gov.by

Боливија
Уставни трибунал- Constitutional Tribunal
buscador.tcpbolivia.bo

Босна и Херцеговина
Уставни суд - Constitutional Court
www.ustavnisud.ba

Бразил
Савезни врховни суд - Federal Supreme Court
www.stj.jus.br/sites/portalp/Inicio

Бугарска
Уставни суд - Constitutional Court
www.constcourt.bg

Велика Британија
Дом лордова/Крунски савет- House of Lords/Privy Council
www.parliament.uk//business/lords

Грузија
Уставни суд - Constitutional Court
www.constcourt.ge

Данска
Врховни суд - Supreme Court
www.domstol.dk

Естонија
Врховни суд - Supreme Court
www.riigikohus.ee/en/supreme-court-estonia

Израел
Врховни суд - Supreme Court
www.court.gov.il

Индија
Врховни суд - Supreme Court
www.supremecourtofindia.nic.in

Индонезија
Уставни суд - Constitutional Court
mkri.id

Ирска
Врховни суд - Supreme Court
www.courts.ie

Исланд
Врховни суд - Supreme Court
www.haestirettur.is

Италија
Уставни суд - Constitutional Court
www.cortecostituzionale.it

Јапан
Врховни суд - Supreme Court
www.courts.go.jp

Јерменија
Уставни суд- Constitutional Court
www.concourt.am/en/

Јужна Африка
Уставни суд - Constitutional Court
www.concourt.org.za

Казакхстан
Уставни савет - Constitutional Council
www.gov.kz/memleket/entities/ksrk?lang=en

Канада
Врховни суд - Supreme Court
www.scc-csc.gc.ca

Кипар
Врховни суд - Supreme Court
www.supremecourt.gov.cy

Кореја, Република
Уставни суд - Constitutional Court
www.ccourt.go.kr

Летонија
Уставни суд - Constitutional Court
www.satv.tiesa.gov.lv

Литванија
Уставни суд - Constitutional Court
www.lrkt.lt

Лихтенштајн
Уставни суд - Constitutional Court
www.stgh.li

Луксембург
Уставни суд - Constitutional Court
mj.public.lu/juridictions/cour_constitutionnelle/index.html

Мађарска
Уставни суд - Constitutional Court
hunconcourt.hu

Малта
Уставни суд - Constitutional Court
courts.gov.mt/the-courts/the-constitutional-court/

Молдавија
Уставни суд - Constitutional Court
www.constcourt.md

Монако
Врховни суд - Supreme Court
en.gouv.mc/Government-Institutions/Institutions/Justice/The-Supreme-court

Монголија
Уставни суд - Constitutional Court
www.conscourt.gov.mn

Норвешка
Врховни суд - Supreme Court
www.domstol.no

Перу
Уставни трибунал - Constitutional Tribunal
www.tc.gob.pe

Пољска
Уставни трибунал - Constitutional Tribunal
trybunal.gov.pl

Португалија
Уставни суд - Constitutional Court
www.tribunalconstitucional.pt

Румунија
Уставни суд - Constitutional Court
www.ccr.ro

Руска Федерација
Уставни суд - Constitutional Court
www.ksrf.ru/en/Info/Pages/default.aspx

Савезна Република Немачка
Савезни уставни суд - Federal Constitutional Court
www.bundesverfassungsgericht.de

Северна Македонија
Уставни суд - Constitutional Court
ustavensud.mk

Сједињене Америчке Државе
Врховни суд - Supreme Court
www.supremecourtus.gov

Словачка
Уставни суд - Constitutional Court
www.concourt.sk

Словенија
Уставни суд - Constitutional Court
www.us-rs.si

Тајланд
Уставни суд - Constitutional Court
www.constitutionalcourt.or.th/en/occ_en/index.php

Турска
Уставни суд - Constitutional Court
www.anayasa.gov.tr

Украјина
Уставни суд - Constitutional Court
www.ccu.gov.ua

Филипини
Врховни суд - Supreme Court
sc.judiciary.gov.ph

Финска
Врховни суд/Врховни управни суд - Supreme Court/Supreme Administrative Court
korkeinoikeus.fi

Француска
Уставни савет - Constitutional Council
www.conseil-constitutionnel.fr

Холандија
Врховни суд - Supreme Court
www.rechtspraak.nl

Хрватска
Уставни суд - Constitutional Court
www.usud.hr

Црна Гора
Уставни суд - Constitutional Court
www.ustavnisud.me/ustavnisud/

Чешка Република
Уставни суд - Constitutional Court
www.usoud.cz/en

Чиле
Уставни трибунал - Constitutional Tribunal
www.tribunalconstitucional.cl

Швајцарска
Савезни суд - Federal Court
www.bger.ch

Шведска
Врховни суд - Supreme Court
www.hogstadomstolen.se

Шпанија
Уставни суд - Constitutional Court
www.tribunalconstitucional.es

 

Међународне организације и институције

Уједињене нације
www.un.org

Европска унија
http://europa.eu

Суд Европске уније
Луксембург
curia.europa.eu 

Савет Европе
www.coe.int

Европски суд за људска права
Савет Европе, Стразбур
www.echr.coe.int

https://hudoc.echr.coe.int/ 

Комисија за демократију путем права (ВЕНЕЦИЈАНСКА КОМИСИЈА)
Савет Европе, Стразбур
www.venice.coe.int

Организација за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС)
www.osce.org

Професионална удружења

Конференција европских уставних судова

https://cecc.constcourt.md/

Светска конференција уставног судства

https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=02_WCCJ

Удружење уставних судова франкофоније

https://accf-francophonie.org/