Ранији председници Уставног суда

1. Петар Релић 26.06.1963 - 31.07.1971.
2. Проф. др Јован Ђорђевић 15.07.1971 - 31.12.1979.
3. Проф. др Најдан Пашић 01. 01. 1980 - 14.10.1984.
4. Проф. др Радослав Ратковић 18. 09. 1984 - 7. 11. 1986.
5. Ђурђе Сеничић 05. 05. 1987 - 03. 06. 1988.
6. Миодраг Богдановић 03. 06. 1988 - 26. 06. 1990.
7. Балша Шпадијер 07. 08. 1990 - 30. 06. 1996.
8. Ратко Бутулија 25. 12. 1996 - 17. 12. 2001.
9. Слободан Вучетић 20. 06. 2002 - 8.12.2007.
10. др Боса Ненадић 26.12.2007 - 26.12.2010.
11. др Драгиша Б. Слијепчевић 3.2.2011 - 3.2.2014.
12. Весна Илић Прелић 3.2.2014 - 12.12.2016.
13. Весна Илић Прелић 25.01.2017 - 26.01.2020.