Саопштење са 16. седницe II Великог већа, одржанe 21. децембра 2023. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа

21.12.2023.

Уставни суд, Велико веће, је на 16. седници II Великог већа одлучио о 45 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-5747/2016, Уж-6100/2018, Уж-1953/2019, Уж-783/2020, Уж-1207/2020, Уж-2115/2020, Уж-3108/2020, Уж-4427/2020, Уж-6436/2020, Уж-7760/2020, Уж-7816/2020, Уж-8028/2020, Уж-8261/2020, Уж-10648/2020, Уж-12419/2020, Уж-12772/2020, Уж-1826/2021, Уж-2608/2021, Уж-3268/2021, Уж-3269/2021, Уж-3461/2021, Уж-3545/2021, Уж-3769/2021, Уж-4453/2021, Уж-4996/2021, Уж-5484/2021, Уж-5965/2021, Уж-5981/2021, Уж-6278/2021, Уж-8093/2021, Уж-8481/2021, Уж-8813/2021, Уж-9665/2021, Уж-9690/2021, Уж-10825/2021, Уж-12774/2021, Уж-13254/2021, Уж-14437/2021, Уж-16375/2021, Уж-16752/2021, Уж-15042/2022, Уж-12268/2023, Уж-2952/2019 и Уж-5527/2019

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-729/2021