Информација о седницама малих већа одржаним од 18. до 22. децембра 2023. године

22.12.2023.

Уставни суд је од 18. до 22. децембра 2023. године на 9 седница малих већа решио 261 предмет