Саопштење са 15. седницe II Великог већа, одржанe 30. новембра 2023. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа

30.11.2023.

Уставни суд, Велико веће, је на 15. седници II Великог већа одлучио о 52 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-3711/2019, Уж-4707/2019, Уж-4872/2019, Уж-6063/2019, Уж-6113/2019, Уж-12461/2019, Уж-13049/2019, Уж-335/2020, Уж-2075/2020, Уж-2651/2020, Уж-3245/2020, Уж-3347/2020, Уж-4228/2020, Уж-4303/2020, Уж-5613/2020, Уж-8442/2020, Уж-8465/2020, Уж-8954/2020, Уж-9644/2020, Уж-10124/2020, Уж-10574/2020, Уж-1817/2021, Уж-3020/2021, Уж-3287/2021, Уж-3483/2021, Уж-3980/2021, Уж-3996/2021, Уж-4128/2021, Уж-4232/2021, Уж-7721/2021, Уж-9469/2021, Уж-11337/2021, Уж-11681/2021, Уж-12975/2021, Уж-14202/2021, Уж-16750/2021, Уж-17096/2021, Уж-17228/2021, Уж-17288/2021, Уж-11152/2023, Уж-3010/2020 и Уж-999/2019

- одбио као неоснованe уставнe жалбe, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-4103/2019, Уж-1090/2021 и Уж-2880/2021

- обуставио поступак по уставним жалбама у предметима Уж-16540/2021, Уж-14461/2022, Уж-15129/2022 и Уж-10190/2023

- одбацио из процесних разлога уставне жалбе у предметима Уж-8532/2020 и Уж-1963/2022

- ставио ван снаге Одлуку Уставног суда Уж-14612/2018 од 15. априла 2021. године