Информација о седницама малих већа одржаним од 4. до 8. децембра 2023. године

08.12.2023.

Уставни суд је од 4. до 8. децембра 2023. године на 3 седнице малих већа решио 163 предметa