Саопштење са 16. седницe I Великог већа, одржанe 21. децембра 2023. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа

21.12.2023.

Уставни суд, Велико веће, је на 16. седници I Великог већа одлучио о 28 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-2597/2016, Уж-400/2019, Уж-2373/2019, Уж-6418/2019, Уж-8718/2019, Уж-10245/2019, Уж-12451/2019, Уж-13076/2019, Уж-1727/2020, Уж-1941/2020, Уж-2826/2020, Уж-7073/2020, Уж-8059/2020, Уж-11810/2020, Уж-2804/2021, Уж-6274/2021, Уж-7659/2021, Уж-8083/2021, Уж-11680/2021, Уж-15066/2021, Уж-17530/2021, Уж-12156/2023 и Уж-12157/2023

- обуставио поступак по уставним жалбама у предметима Уж-359/2019, Уж-4106/2020, Уж-2849/2021, Уж-3641/2022 и Уж-11486/2022