Информација о седницама малих већа одржаним од 27. новембра до 1. децембра 2023. године

01.12.2023.

Уставни суд је од 27. новембра до 1. децембра 2023. године на 3 седнице малих већа решио 250 предметa