Поједини поступци пред Уставним судом

 • Поступак за оцењивање уставности или законитости општих аката

  (чл. 50-65. Закона о Уставном суду)

  Детаљније
 • Поступак за оцену уставности закона пре његовог проглашења

  (члан 66. Закона о Уставном суду)

  Детаљније
 • Поступак одлучивања о одлагању ступања на снагу одлуке органа аутономне покрајине

  (члан 67. Закона о Уставном суду)

  Детаљније
 • Поступак решавања сукоба надлежности

  (чл. 68-74. Закона о Уставном суду)

  Детаљније
 • Поступак одлучивања о изборним споровима

  (чл. 75-79. Закона о Уставном суду)

  Детаљније
 • Поступак одлучивања о забрани рада политичке странке, синдикалне организације, удружења грађана или верске заједнице

  (чл. 80-81а. Закона о Уставном суду)

  Детаљније
 • Поступак по уставној жалби

  (чл. 82-92. Закона о Уставном суду)

  Детаљније
 • Поступак одлучивања о повреди Устава од стране председника Републике

  (чл. 93-98. Закона о Уставном суду)

  Детаљније
 • Поступак по жалби Уставном суду судије, председника суда или носиоца јавнотужилачке функције, која искључује право на подношење уставне жалбе, против одлуке о престанку функције

  (чл. 99-103. Закона о Уставном суду)

  Детаљније