Информација о седницама малих већа одржаним од 11. до 15. децембра 2023. године

15.12.2023.

Уставни суд је од 11. до 15. децембра 2023. године на 3 седнице малих већа решио 202 предметa