Поступак пред Уставним судом

 • Општa правила о поступку пред Уставним судом

  Рад Уставног суда је јаван.  Судија не може јавно износити своје мишљење о питању које је предмет спора пред Уставним судом.  Одлуке Уставног суда су коначне, ...

  Детаљније
 • Учесници у поступку

  Учесници у поступку пред Уставним судом су: 1) државни органи, органи аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе, народни посланици, у поступку за оцену ...

  Детаљније
 • Претходни поступак

  Поступак пред Уставним судом састоји се од претходног поступка, у коме се проверава да ли постоје процесне претпоставке и други услови за вођење поступка и ...

  Детаљније
 • Јавна расправа

  Јавна расправа се одржава пре доношења коначне одлуке и Уставни суд је  одржава када се ради о поступку оцењивања уставности или законитости, поступку ...

  Детаљније