Контакт

Председник Уставног суда
Снежана Марковић

тел: +381 (0) 11 285-5006
факс: +381 (0) 11 285-5097
e-mail: kabinet.predsednika@ustavni.sud.rs

Секретар Уставног суда
Петар Стајковић

тел: +381 (0) 11 285-5002
факс: +381 (0) 11 285-5380
e-mail: petar.stajkovic@ustavni.sud.rs

Судска пракса
Мирослав Мићановић

тел: +381 (0) 11 285 5178

Писарница
Маријана Стојадиновић 

тел: +381 (0) 11 285-5329
Обавештења о предметима 9 - 14 часова 

Библиотека

e-mail: biblioteka.us@ustavni.sud.rs

Слободан приступ информацијама од јавног значаја
Севера Марковић

тел: +381 (0) 11 285-5064
e-mail: informacija@ustavni.sud.rs

Лице за заштиту података о личности
Горан Драгић

тел: +381 (0) 11 285-5133
e-mail: goran.dragic@ustavni.sud.rs

Односи с јавношћу
Данијела Лубарда

тел: +381 (0) 11 285-5038
e-mail: press@ustavni.sud.rs