Саопштење са 15. седницe I Великог већа, одржанe 30. новембра 2023. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа

30.11.2023.

Уставни суд, Велико веће, је на 15. седници I Великог већа одлучио о 36 предмета

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-114/2023, да је за поступање надлежан Трећи основни суд у Београду

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-132/2019, Уж-1692/2019, Уж-3550/2019, Уж-11813/2019, Уж-11880/2019, Уж-1717/2020, Уж-1908/2020, Уж-2719/2020, Уж-3937/2020, Уж-6609/2020, Уж-9421/2020, Уж-10238/2020, Уж-11181/2020, Уж-11545/2020, Уж-12599/2020, Уж-626/2021, Уж-2834/2021, Уж-2836/2021, Уж-3181/2021, Уж-3270/2021, Уж-3754/2021, Уж-4021/2021, Уж-4321/2021, Уж-7803/2021, Уж-9238/2021, Уж-10069/2021, Уж-11679/2021, Уж-12775/2021, Уж-14018/2021, Уж-15188/2021, Уж-2908/2022 и Уж-8122/2023  

- обуставио поступак по уставним жалбама у предметима Уж-13893/2018, Уж-4097/2020 и Уж-10696/2023