Саопштење са 1. седницe I Великог већа, одржанe 19. јануара 2023. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа

19.01.2023.

Уставни суд, Велико веће, је на 1. седници I Великог већа одлучио о 15 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-10389/2019, Уж-11520/2019, Уж-13844/2019, Уж-13976/2019, Уж-4797/2020, Уж-5142/2020, Уж-8834/2020, Уж-1418/2021, Уж-1502/2021 и Уж-4129/2021

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-2729/2020, Уж-10410/2020 и Уж-11594/2020

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-6732/2017 и Уж-550/2021