Saopštenje sa 1. sednice I Velikog veća, održane 19. januara 2023. godine, kojom je predsedavala Snežana Marković, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća

19.01.2023.

Ustavni sud, Veliko veće, je na 1. sednici I Velikog veća odlučio o 15 predmeta

I U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-10389/2019, Už-11520/2019, Už-13844/2019, Už-13976/2019, Už-4797/2020, Už-5142/2020, Už-8834/2020, Už-1418/2021, Už-1502/2021 i Už-4129/2021

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-2729/2020, Už-10410/2020 i Už-11594/2020

- obustavio postupke po ustavnim žalbama u predmetima Už-6732/2017 i Už-550/2021