Саопштење са 16. седнице Уставног суда, одржане 22. децембра 2022. године, којом је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда

22.12.2022.

Уставни суд је на 16. седници одлучио о 2 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- утврдио да одредба члана 17. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр. 113/17, 50/18, 46/21 - Одлука УС, 51/21 - Одлука УС, 53/21 - Одлука УС, 66/21 и 130/21) није у сагласности са Уставом. Суд је одбацио предлог за утврђивање неуставности одредаба члана 17. ст. 5. и 7. наведеног Закона. Суд је одложио објављивање одлуке у „Службеном гласнику Републике Србије“ за шест месеци од дана њеног доношења. (предмет IУз-299/2018)

II У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- утврдио да одредбе члана 19. тачка (3) подтачка 1. у делу који гласи“, на првим изборима по ступању на снагу овог статута“ и члана 28. Статута Адвокатске коморе Србије („Службени гласник РС“, бр. 85/11, 78/12 и 86/13) нису у сагласности са Уставом и законом. Суд је одбацио захтеве за обуставу извршења аката односно радњи предузетих на основу оспорених одредаба наведеног Статута. (предмет IУо-194/2020)