Saopštenje sa 16. sednice Ustavnog suda, održane 22. decembra 2022. godine, kojom je predsedavala Snežana Marković, predsednica Ustavnog suda

22.12.2022.

Ustavni sud je na 16. sednici odlučio o 2 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- utvrdio da odredba člana 17. stav 4. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, br. 113/17, 50/18, 46/21 - Odluka US, 51/21 - Odluka US, 53/21 - Odluka US, 66/21 i 130/21) nije u saglasnosti sa Ustavom. Sud je odbacio predlog za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 17. st. 5. i 7. navedenog Zakona. Sud je odložio objavljivanje odluke u „Službenom glasniku Republike Srbije“ za šest meseci od dana njenog donošenja. (predmet IUz-299/2018)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da odredbe člana 19. tačka (3) podtačka 1. u delu koji glasi“, na prvim izborima po stupanju na snagu ovog statuta“ i člana 28. Statuta Advokatske komore Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 85/11, 78/12 i 86/13) nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Sud je odbacio zahteve za obustavu izvršenja akata odnosno radnji preduzetih na osnovu osporenih odredaba navedenog Statuta. (predmet IUo-194/2020)