Саопштење са 15. седнице Уставног суда, одржане 8. децембра 2022. године, којом је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда

08.12.2022.

Уставни суд је донео одлуку да се за председника Уставног суда бира судија Уставног суда Снежана Марковић, на три године. Изабрани председник Уставног суда ступа на функцију 26. јануара 2023. године. Овa одлука биће објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“.