Saopštenje sa 15. sednice Ustavnog suda, održane 8. decembra 2022. godine, kojom je predsedavala Snežana Marković, predsednica Ustavnog suda

08.12.2022.

Ustavni sud je doneo odluku da se za predsednika Ustavnog suda bira sudija Ustavnog suda Snežana Marković, na tri godine. Izabrani predsednik Ustavnog suda stupa na funkciju 26. januara 2023. godine. Ova odluka biće objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije“.