Вести

 • 16.10.2020.

  Седми регионални форум о владавини права за Југоисточну Европу

  Заменик председника Уставног суда др Милан Шкулић и судије Уставног суда др Наташа Плавшић и др Владан Петров учествују у раду Седмог регионалног форума о ...

  Детаљније
 • 08.09.2020.

  Обавештење о обустави поступка јавне набавке

  На основу Извештаја Комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда председник Уставног суда је донео Одлуку о обустави поступка. Текст Одлуке о обустави ...

  Детаљније
 • 19.06.2020.

  Састанак са делегацијом Специјалне мисије ОЕБС

  Заменик председника Уставног суда др Милан Шкулић примио је данас у Уставном суду делегацију Специјалне мисије ОЕБС-а за процену спровођења избора (ОDHIR), за ...

  Детаљније
 • 11.06.2020.

  Састанак председника уставних судова региона

  Председница Уставног суда Снежана Марковић учествовала је у видео састанку председника уставних судова Босне и Херецеговине, Црне Горе, Северне Македоније и ...

  Детаљније
 • 25.05.2020.

  Обавештење

  Уставни суд је на 4. седници 1. Великог већа, одржаној 21. маја 2020. године, у предмету IУо-42/2020, формираном поводом више инцијатива за покретање поступка за оцену ...

  Детаљније
 • 08.05.2020.

  Обавештење о престанку примене Упутства о раду канцеларије Уставног суда за непосредан пријем поднесака за време ванредног стања

  Обавештава се заинтересована јавност да је ступањем на снагу Одлуке о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, број 65/20), 6. маја 2020. године престала ...

  Детаљније
 • 01.05.2020.

  Реаговање

  Поводом тврдњи изречених у појединим медијима 30. априла 2020. године, да је зграда Уставног суда закључана и да Уставни суд не ради од 23. марта ове године, ради ...

  Детаљније
 • 22.03.2020.

  Упутство о раду канцеларије Уставног суда за непосредан пријем поднесака за време ванредног стања

  Република Србија УСТАВНИ СУД Су број: Сл. - 1 22. март 2020. године Б е о г р а д     На основу члана 24. став 1. Закона о Уставном суду ("Службени гласник ...

  Детаљније
 • 22.03.2020.

  Обавештење о ступању на снагу Уредбе о роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године

    На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, Влада, уз супотпис председника Републике, доноси   УРЕДБУ о роковима у судским поступцима за време ...

  Детаљније
 • 05.03.2020.

  Судија др Милан Шкулић изабран за заменика председника Уставног суда

  Судија Уставног суда др Милан Шкулић је данас, на 4. седници Уставног суда, једногласно изабран за заменика председника Суда, на мандат од три године. Судија Шкулић ...

  Детаљније
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14