Судија Весна Илић Прелић

Судија Весна Илић Прелић

Рођена 1. марта 1960. године у Београду.
Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду као студент генерације, јуна 1982. године, са просечном оценом 10,00. Правосудни испит положила 1983. године.

Професионалну каријеру започела 1982. године као приправник, а потом стручни сарадник у Првом општинском јавном тужилаштву у Београду, да би од 1986. године отпочела са радом у органима државне управе, најпре у Републичком секретаријату за правосуђе и управу, односно Министарству правде, где је у Сектору за правосуђе, на нормативним пословима израде закона и других прописа, радила на местима од вишег саветника до саветника министра, а затим у Републичком секретаријату за законодавство, као помоћник Републичког секретара задужен за Сектор правног система. Након краћег рада у привреди, од 2000. године наставља да ради у државним органима као правни саветник Савезног министра за телекомуникације, да би марта 2004. године била постављена за заменика министра за државну управу и локалну самоуправу, а од ступања на снагу Закона о државној управи 2005. године за државног секретара у истом Министарству, а потом за државног секретара у Министарству просвете.

На функцију судије Уставног суда именована децембра 2007. године, а за председника Суда први пут изабрана у јануару 2014. године. Функцију председника обављала до децембра 2016. године, када јој је истекао мандат судије. За судију Уставног суда поново именована у децембру 2016. године. За председника Уставног суда изабрана у јануару 2017. године. Функцију председника Уставног суда обављала до истека мандата, 26. јануара 2020. године.

У периоду од 2000. до 2007. године посебно била ангажована на усклађивању домаћег законодaвства са директивама и стандардима ЕУ и то, између осталог, као координатор експертског тима за израду првог Закона о телекомуникацијама, као правни експерт у оквиру пројекта ОЕБС-а за израду Закона о радиодифузији, пројекта израде Закона о јавном информисању, као руководилац пројекта израде Закона о удружењима и као руководилац тима који је сачинио прву Стратегију реформе државне управе у Републици Србији, коју је Влада усвојила 2004. године.

Од 1999. до 2003. године била представник Републике Србије у радној групи CEPT-а (Европска организација за пошту и телекомуникације). Од 2004. до 2007. године била у саставу делегације Републике Србије у Конгресу локалних и регионалних власти Савета Европе и представник Републике Србије у Надзорном одбору Регионалне школе за државну управу (ReSPA). Године 2005. била члан Владине радне групе за припрему преговарачке позиције за преговоре о Споразуму о стабилизацији и придруживању. Маја 2007. године била шеф делегације Републике Србије за одбрану Извештаја о примени Конвенције за елиминисање свих облика дискриминације жена пред CEDAW комитетом Уједињених нација.

До именовања на функцију судије Уставног суда, на стручним скуповима организованим у земљи и региону учествовала као аутор стручних радова на тему децентрализације и структурних реформи државне управе.

Током обављања функције судије Уставног суда и функције председника тог Суда учесник већег броја домаћих, регионалних и међународних стручних скупова и аутор стручних радова из области уставносудске праксе, перспектива и развоја уставног судства и концепта уставносудске заштите зајемчених људских права и слобода. Између осталог:

-       коаутор (са судијом Уставног суда др Босом Ненадић) реферата који је 2010. године објављен у Зборнику радова са VIII Конгреса Међународног удружења за уставно право, припремљеног за Округли сто на тему „Изборни системи и уставни принципи“;

-      учесник XVI Конгреса Конференције европских уставних судова, одржаног у Бечу 2014. године на коме је, на састанку Круга председника уставних судова онемогућен пријем у чланство те Конференције тзв. „Уставног суда Косова“;

-      панелиста на Округлом столу на тему „Контрола судске одлуке“, организованом у оквиру VI Конгреса правника Европе и Медитерана који је септембра 2014. године одржан на Правном факултету у Београду, а који је организовала Фондација за континентално право Републике Француске у сарадњи са Правним факултетом и Правосудном академијом;

-       аутор приказа „Надлежности и састав Уставног суда Републике Србије“, објављеног 2015. године у публикацији Устaвног савета Француске Les Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel;

-      уводничар на Регионалној конференцији Савета Европе одржаној 2015. године у Загребу на тему „Уставносудска заштита људских права и слобода“;

-      учесник Конференције Асоцијације уставних судова франкофонских земаља (ACCPUF) одржане у Лозани 2015. године;

-   панелиста на St. Petersburg Legal Forum-у маја 2016. године (који организује Министарство правде Руске Федерације), са излагањем на тему „Домашај и границе деловања уставног суда у остваривању функције заштите људских права и слобода“.

Говори енглески језик.