Судија Мирослав Николић

Судија Мирослав Николић

Рођен 13. септембра 1959. године у Делиблату, општина Ковин. У родном месту завршио основну школу, гимназију у Ковину, а Правни факултет у Београду.
Стручно се усавршавао на послед. специјалистичким студијама „Уговори у међународној трговини" на Правном факултету у Београду, као и у Федералном привредном суду САД у Лос Анђелeсу.

После завршеног Правног факултета радио у СИЗ-у за уређивање грађевинског земљишта општине Ковин као референт за уређивање грађевинског земљишта, потом, као секретар предузећа ПИК Пешчара Делиблато, а затим, као судијски приправник и стручни сарадник Општинског суда у Панчеву.

За судију Општинског суда у Панчеву изабран 10.01.1991. године, где је као најмлађи судија тог суда поступао у грађанској реферади, судећи парницу све до 15.11.1995. године.

За судију Привредног суда у Панчеву изабран 16.11.1995. године. Као судија тог суда поступао у привредним споровима, извршењима, стечајевима и ликвидацијама.

Дана 20.09.2001. године изабран за председника Трговинског суда у Панчеву и ту функцију обављао у два мандата, судећи уједно извршења, регистарске и стечајне предмете. За то време Трговински суд у Панчеву био је један од најажурнијих и најквалитетнијих судова трговинског-привредног судства Републике Србије.

Јануара 2005. године изабран за арбитра - представник Привредне коморе Србије Арбитражног већа, јуна 2008. до децембра 2011. године арбитар Сталног избраног суда Привредне коморе Србије, јула 2012. године изабран за заменика председника Суда части при Привредној комори Србије.

За судију Привредног апелационог суда изабран је 16.12.2009. године.

Одлуком Високог савета судства од 23.12.2009. године, постављен је за вршиоца функције председника Привредног апелационог суда у Београду, и ту функцију обављао је до 30.10.2013. године.

Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 31.10.2013. године, изабран је за председника Привредног апелационог суда у Београду и ту функцију обављао је све до ступања на функцију судије Уставног суда, 23.12.2016. године.

У Привредном апелационом суду, поред функције председника Суда, обављао послове председника судске праксе, председника већа и члана већа у привредним споровима и иступао за приређивача Билтена судска пракса привредних судова. Према извештајима Светске банке за 2012. годину Привредни апелациони суд означен је „шампионом“ српског правосуђа.

Активно учествује у раду Удружења правника у привреди Србије као члан Управног обора, учесник је Копаоничке школе природног права у својству коуредника катедре за привредно право и стечај, као и предавач стечајног права за припрему полагања правосудног испита на Правном факултету у Београду.

Активан учесник многобројних округлих столова из области привредног и стечајног права у земљи и иностранству, а посебно учесник Округлог стола у Бриселу „Пријатељи Европе“, са темом „Инвестициона клима у Републици Србији“, као и учесник Високе државне делегације у Бриселу поводом скрининга везано за стечајно право Републике Србије.

Аутор је више стручних радова из области привредног, арбитражног и стечајног права. Учествовао је као члан радне групе у изради нацрта Закона о извршном поступку, Закона о парничном поступку и Закона о изменама и допунама Закона о стечају.

За судију Уставног суда изабран је Одлуком Народне скупштине Републике Србије дана 16.12.2016. године.

Ожењен, отац двоје пунолетне деце.