Судија др Тијана Шурлан

Судија др Тијана Шурлан

Др Тијана Шурлан, девојачко Поповић, рођена је 1972. године у Београду. Матурирала је у Петој београдској гимназији. На Правном факултету Универзитета у Београду  дипломирала (просечна оцена 9,17), магистрирала и докторирала, summa cum laude.

По дипломирању прво радно искуство стицала је у адвокатској канцеларији Недић. На Полицијској академији запослила се 1997. године као асистент-приправник на предметима Међународно јавно право и Међународни односи. На Криминалистичко-полицијској академији  изабрана за доцента на предмету Међународно јавно право 2010, а  2015 за ванредног професора. Поред основног предмета наставу држала и на предметима Људска права и Међународна људска права.

У материји људских права похађала је експертске обуке у организацији већег броја међународних организација - Организација за европску безбедност и сарадњу, Савет Европе, Уједињене нације и Међународни комитет Црвеног крста. Током 2003-2004. године била је укључена у пројекат Полиција и људска права у организацији Савета Европе.

Експертска предавања држала на Дипломатској академији „Коча Поповић“ при Министарству спољних послова Републике Србије, на Форуму за дипломатију и међународне односе на Правном факултету Универзитета у Београду, на Regional Academy of the United Nations, као и на предавањима која су на КПА организавана у сарадњи са International Criminal Investigative Training Assistance Program, USA Department of Justice (ICITAP). На Универзитету у Лозани, Факултет за право, криминалистику и јавну управу држала гостујућа предавања у фебруару и мају 2016. године.

Вршилац дужности продекана за други степен, задужена и за међународну сарадњу на КПА била је у периоду мај 2015-децембар 2016. Члан је уредништва већег броја часописа и зборника; учествовала је на значајном броју међународних и националних конференција и саветовања. Објавила већи број књига и чланака, међу којима и уџбеник Међународно јавно право, у коауторству са проф. др Миленком Крећом.

Обављала функцију саветника за Републичко јавно тужилаштво за ратне злочине у предмету Гњиланска група, 2012-2013. Изабрана за члана 2013. године, а потом 2014. године за председника Управног одбора Агенције за реституцију. Учествовала као члан радне групе у изради Закона о отклањању последица одузимања имовине жртвама холокауста које немају живих законских наследника.

Члан је Српског удружења за међународно право, српског огранка у International Law Association (ILA), као и European Society for International Law (ESIL).

Говори, чита и пише енглески и руски језик; француски језик чита.

За судију Уставног суда именована је у децембру 2016. године. Главни је и одговорни уредник Билтена Уставног суда.

Укључена је у рад асоцијације National Association of Women Judges (USA).

За члана Комитета УН за људска права изабрана је у јуну 2022. године.