Судија др Тамаш Корхец

Судија др Тамаш Корхец

Тамаш Корхец (Korhecz Tamás) је рођен 13. децембра 1967. године у Суботици‚ где је завршио основну и средњу школу. На Правном факултету Универзитета у Новом Саду дипломирао је 1992. године. Мастер и докторске студије завршио је на Средњеевропском универзитету у Будимпешти. Докторску дисертацију из области упоредног уставног права одбранио је у септембру 2000. године.

Деведесетих година прошлог века је радио као новинар и као адвокатски приправник. Од новембра 2000. до јуна 2010. године у три мандата је био покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине АП Војводине, а од јуна 2010. до новембра 2014. године био је први демократски изабрани председник Националног савета Мађара у Србији. Од 2002. године предаје у институцијама висoког образовања. Од 2007. године запослен је на Факултету за правне и пословне студије „Др Лазар Вркатић“ у Новом Саду (Универзитет УНИОН), где у звању редовног професора предаје предмете Уставно право, Управно право, Управно процесно право, Правосудно организационо право и Наука о управи.

Написао је више од 100 научних и стручних радова, укључујући и монографије, на српском, мађарском и енглеском језику.

Почасни је професор Универзитета Обуда у Будимпешти и Универзитета Иштван Сечењи у Ђеру, Мађарска. Као гостујући професор држао је предавања од 2009. године на Средњеевропском универзитету у Будимпешти, на Универзитету Иштван Сечењи у Ђеру, на Научном универзитету у Сегедину (све у Мађарској) као и на Универзитету у Трсту (Италија).

Поред мађарског и српског језика говори и пише енглески језик и служи се немачким језиком.

Члан је Одбора за проучавање националних мањина и људских права   Српске академије наука и уметности.

Члан је редакције научног часописа „Acta Humana“ „Универзитета Ludovika”  у Будимпешти и „Létünk” у Новом Саду.

Ожењен је и отац четворо деце.

За судију Уставног суда именован је у децембру 2016. године.