Sudija dr Tamaš Korhec

Sudija dr Tamaš Korhec

Tamaš Korhec (Korhecz Tamás) je rođen 13. decembra 1967. godine u Subotici‚ gde je završio osnovnu i srednju školu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu diplomirao je 1992. godine. Master i doktorske studije završio je na Srednjeevropskom univerzitetu u Budimpešti. Doktorsku disertaciju iz oblasti uporednog ustavnog prava odbranio je u septembru 2000. godine.

Devedesetih godina prošlog veka je radio kao novinar i kao advokatski pripravnik. Od novembra 2000. do juna 2010. godine u tri mandata je bio pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine AP Vojvodine, a od juna 2010. do novembra 2014. godine bio je prvi demokratski izabrani predsednik Nacionalnog saveta Mađara u Srbiji. Od 2002. godine predaje u institucijama visokog obrazovanja. Od 2007. godine zaposlen je na Fakultetu za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“ u Novom Sadu (Univerzitet UNION), gde u zvanju redovnog profesora predaje predmete Ustavno pravo, Upravno pravo, Upravno procesno pravo, Pravosudno organizaciono pravo i Nauka o upravi.

Napisao je više od 100 naučnih i stručnih radova, uključujući i monografije, na srpskom, mađarskom i engleskom jeziku.

Počasni je profesor Univerziteta Obuda u Budimpešti i Univerziteta Ištvan Sečenji u Đeru, Mađarska. Kao gostujući profesor držao je predavanja od 2009. godine na Srednjeevropskom univerzitetu u Budimpešti, na Univerzitetu Ištvan Sečenji u Đeru, na Naučnom univerzitetu u Segedinu (sve u Mađarskoj) kao i na Univerzitetu u Trstu (Italija).

Pored mađarskog i srpskog jezika govori i piše engleski jezik i služi se nemačkim jezikom.

Član je Odbora za proučavanje nacionalnih manjina i ljudskih prava   Srpske akademije nauka i umetnosti.

Član je redakcije naučnog časopisa „Acta Humana“ „Univerziteta Ludovika”  u Budimpešti i „Létünk” u Novom Sadu.

Oženjen je i otac četvoro dece.

Za sudiju Ustavnog suda imenovan je u decembru 2016. godine.