Судија мр Станка Милановић

Судија мр Станка Милановић

Рођена је 1948. године у Кошу, Исток, КИМ. Дипломирала на Правном факултету у Приштини 1971. године, на којем је магистрирала 1980. године. Правосудни испит положила је 1994. године. Радила је на Правном факултету у Приштини, у звању предавача за предмете Породично и наследно право и Грађанско процесно право. У Републичкој заједници науке Србије, а потом у Републичком секретаријату за образовање и науку обављала је најсложеније нормативно-правне послове у звању вишег саветника. Преко 12 година била је заменик Републичког јавног тужиоца Србије.
За судију Уставног суда Србије изабрана је у новембру 2007. године.