Од 2016. до 2022. године

  • Судија др Јован Ћирић

    Јован Ћирић је рођен 1960. године у Београду, где је завршио Правни факултет Универзитета у Београду. Од 1985. године ради у Институту за криминолошка и социолошка ...

    Детаљније
  • Судија Лидија Ђукић

    Рођена је 16. јуна 1958. године у Иванграду (сада Беране) у Црној Гори. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду у децембру 1980. године. Од маја 1982. ...

    Детаљније