Судија Милан Станић

Судија Милан Станић
Рођен 1955. године у Осијеку. У Београду завршио основну школу, гимназију и дипломирао на Правном факултету 1979. године. Запослио се 1980. године у Првом општинском суду у Београду. Правосудни испит положио 1982. године. На судијску функцију први пут биран 1985. године. Био је судија у Петом општинском суду у Београду, адвокат и судија у Апелационом суду у Београду. Као судија радио на решавању предмета из кривичне и грађанске материје. У току адвокатске каријере, бавио се кривичном и грађанском материјом и у својству браниоца, односно пуномоћника, учествовао у кривичним поступцима пред редовним и војним судовима, као и пред Европским судом за људска права и Међународним судом за ратне злочине, учињене на просторима бивше Југославије.
За судију Уставног суда Републике Србије именован у априлу 2010. године.
Судијска дужност му је престала 29. априла 2019. године истеком времена на које је именован.