Судија Катарина Манојловић-Андрић

Судија Катарина Манојловић-Андрић
Рођена је 1956. године у Београду. Дипломиралa је на Правном факултету у Београду 1980. године, када се запослила у суду. Правосудни испит положила је 1983. године. На судијску функцију први пут је бирана 1986. године. Била је судија у Петом општинском суду у Београду, Окружном суду у Београду, Врховном суду Србије и Суду Србије и Црне Горе. Као судија радила је на решавању предмета из грађанске, управне и уставне материје.
До сада је радила као предавач из управног права.
Објавила је више стручних радова из области грађанског, управног и изборног права.
За судију Уставног суда Републике Србије именована је у децембру 2007. године.
Дужност судије Уставног суда престала 12. децембра 2016. године.