Судија др Марија Драшкић

Судија др Марија Драшкић
Рођена је 8. маја 1954. године у Београду. Дипломирала је 1976. године са просечном оценом 9,96 као најбољи студент генерације. Магистрирала је 1982. и докторирала 1987. године на Правном факултету Универзитета у Београду.
Усавршавала се на Институту за унапређење правних студија (Institute of Аdvanced Legal Studies) у Лондону (1989), на Европском универзитетеском институту (Istituto Universitario Europeo) у Фиренци као стипендиста TEMPUS програма (1992) и као стипeндиста фондације Jean Monnet (1993-1994), те на Централноевропском универзитету (Central European University) у Будимпешти (2000) у оквиру програма под називом „Health Care Law from Comparative and European Perspective“.
Радила је као судијски приправник у Другом општинском суду у Београду (1977-1978).
За асистента приправника на предмету Породично право на Правном факултету Универзитета у Београду изабрана 1978. године и од тада је бирана у звања асистента 1983, доцента 1988, вaнредног професора 1995. и редовног професора 2000. године.
Аутор је шест књига и седамдесет чланака, те коаутор четири књиге из области породичног и медицинског права.
Учесник је у десетак домаћих и међународних научних пројеката.
Удата је и има два сина.
За судију Уставног суда Србије изабрана је у новембру 2007. године.
Функцију заменице председника Уставног суда обављала је од 2011. до 2014. године.
Дужност судије Уставног суда престала 12. децембра 2016. године.