Судија др Драган М. Стојановић

Судија др Драган М. Стојановић
Рођен је 1954. године у Нишу. Дипломирао је на Правном факултету у Нишу 1976. године, а на овом Факултету ради од 1977. године. Магистарску тезу "Уставносудска заштита самоуправних права" одбранио је на Правном факултету у Нишу 1983, а докторску дисертацију "Основна права човека у уставима европских држава и Уставу СФРЈ" на истом Факултету 1988. године.
У звање доцента на предмету Уставно право изабран је 1989, а у звање редовног професора 1999. године. Поред наставе на предмету Уставно право ангажован је за извођење наставе на предмету Људска права. Шеф је катедре јавноправних предмета на Правном факултету у Нишу. Аутор је неколико монографија и уџбеника из области уставног права, као и великог броја научних и стручних радова из области упоредног уставног права, људских права, парламентарног права, изборног система, локалне самоуправе и уставног судства.
За судију Уставног суда именован је у децембру 2007. године.
Дужност судије Уставног суда престала 12. децембра 2016. године.