Судија др Агнеш Картаг-Одри

Судија др Агнеш Картаг-Одри
Рођена је 1951. године у Чоки. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 1975. године. На Правном факултету у Београду магистрирала је 1983, а докторску дисертацију је одбранила је 1990. године. За асистента на Правном факултету на предмету Теорија државе и права изабрана је 1977. године. Од 2003. године ванредни је професор на истом факултету. У периоду од 1995. до 2000. године била је виши научни сарадник у Институту за криминолошка и социолошка истраживања у Београду, а од 2000. до 2003. године обављала је функцију помоћника министра у Савезном министарству националних и етничких заједница.
Активно је учествовала у раду стручних група за израду више закона, билатералних споразума односно покрајинских одлука. Аутор, односно коаутор је 2 књиге, уредник 3 зборника радова са међународних конференција. Написала је више од 80 научних и стручних радова, међу којима су пленарна предавања и реферати са конгреса, стручних и научних скупова у земљи и иностранству. Више пута је боравила на стручном усавршавању и била професор по позиву у иностранству (САД, Мађарска и Немачка).
Од јануара 2010. године вршила је функцију заменикa председника Уставног суда, а од децембра 2010. до фебруара 2011. године фунцкију председника Суда.
На предлог Народне скупштине за судију Уставног суда именована је од стране председника Републике у децембру 2007. године.