Судија Братислав Ђокић

Судија Братислав Ђокић
Рођен 1960. године у Призрену. Основну школу и гимназију завршио је у Крушевцу. Дипломирао је на Правном факултету у Нишу 1986. године. Правосудни испит је положио 1990. године, уз посебну похвалу испитне комисије.
Након дипломирања радио је као судијски приправник у Општинском суду у Крушевцу. Од 1991. до 2002. године обављао је адвокатску делатност.
За потпредседника Скупштине општине Крушевац изабран 2000. године. Од 2003. до 2009. године био је помоћник министра у Министарству за државну у праву и локалну самоуправу где је радио на најсложенијим нормативно-правним пословима. Био је руководилац или члан радних група за израду закона из области локалне самоуправе, територијалне организације, избора, радних односа, управног спора и управног поступка. Као представник Републике Србије, био је члан Надзорног комитета за локалну и регионалну власт при Савету Европе. У својству експерта за област локалне самоуправе учествовао је у раду Комитета експерата за правни оквир и институционалну структуру на локалном и регионалном нивоу при Савету Европе.
За судију Управног суда изабран је у децембру 2009.године. Ради усавршавања у области хуманитарног права, уставног уређења, локалне самоуправе и државне управе боравио у више европских земаља (Холандија, Чешка, Шпанија, Немачка, Аустрија, Француска, Швајцарска, Португалија) и у САД. Учествовао је са излагањима и био предавач на стручним скуповима и семинарима из области државне управе, локалне самоуправе и изборног права. Коаутор је књиге „Коментар Закона о локалној самоуправи“.
Тренутно је на докторским студијама на Правном факултету Универзитета Унион у Београду.
За судију Уставног суда Србије именован је у априлу 2010. године.
Судијска дужност му је престала 29. априла 2019. године истеком времена на које је именован.