Саопштење са 6. седнице Уставног суда, одржане 25. априла 2024. године, којом је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда

25.04.2024.

Уставни суд је на 6. седници одлучио о 2 предмета

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је:

- у предмету IIIУ-8/2024 одбацио захтев за решавање сукоба надлежности 

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставну жалбу у предмету Уж-7387/2021