Саопштење са 5. седнице Уставног суда, одржане 11. априла 2024. године, којом је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда

11.04.2024.

Уставни суд је на 5. седници одлучио о 6 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-8669/2019, Уж-7608/2020, Уж-8797/2020 и Уж-13830/2021

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-7360/2019 и Уж-2006/2022