Саопштење са 4. седницe I Великог већа, одржанe 28. марта 2024. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа

28.03.2024.

Уставни суд, Велико веће, је на 4. седници I Великог већа одлучио о 45 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-9435/2018, Уж-12742/2018, Уж-4545/2019, Уж-7768/2019, Уж-8897/2019, Уж-11749/2019, Уж-703/2020, Уж-765/2020, Уж-3506/2020, Уж-4451/2020, Уж-7279/2020, Уж-8256/2020, Уж-9150/2020, Уж-9478/2020, Уж-9579/2020, Уж-9921/2020, Уж-10519/2020, Уж-11218/2020, Уж-1411/2021, Уж-1434/2021, Уж-1763/2021, Уж-2618/2021, Уж-3199/2021, Уж-3271/2021, Уж-3283/2021, Уж-4606/2021, Уж-5126/2021, Уж-5286/2021, Уж-5588/2021, Уж-6271/2021, Уж-9227/2021, Уж-9331/2021, Уж-11623/2021, Уж-12363/2021, Уж-13110/2021, Уж-14439/2021, Уж-14747/2021, Уж-15051/2021, Уж-16534/2021, Уж-16742/2021, Уж-17467/2021 и Уж-17915/2021

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-6914/2020

 - обуставио поступак по уставној жалба у предмету Уж-2022/2023

- ставио ван снаге Одлуку Уставног суда Уж-5093/2020 од 18. октобра 2023. године