Саопштење са 3. седницe II Великог већа, одржанe 7. марта 2024. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа

07.03.2024.

Уставни суд, Велико веће, је на 3. седници II Великог већа одлучио о 68 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредбе члана 11. став 2. Уредбе о остваривању посебних права бивших запослених у Министарству унутрашњих послова на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија („Службени гласник РС“, број 17/18). (предмет IУо-31/2020)

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-9945/2018, Уж-12011/2018, Уж-421/2019, Уж-3143/2019, Уж-7727/2019, Уж-8239/2019, Уж-11597/2019, Уж-730/2020, Уж-731/2020, Уж-734/2020, Уж-2478/2020, Уж-3236/2020, Уж-3993/2020, Уж-4143/2020, Уж-5262/2020, Уж-7781/2020, Уж-8496/2020, Уж-8707/2020, Уж-9923/2020, Уж-10010/2020, Уж-10179/2020, Уж-10193/2020, Уж-10195/2020, Уж-10331/2020, Уж-10661/2020, Уж-10683/2020, Уж-11183/2020, Уж-11423/2020, Уж-11551/2020, Уж-12986/2020, Уж-462/2021, Уж-1326/2021, Уж-1412/2021, Уж-1696/2021, Уж-2213/2021, Уж-3266/2021, Уж-3877/2021, Уж-6607/2021, Уж-7524/2021, Уж-8611/2021, Уж-8626/2021, Уж-10985/2021, Уж-14568/2021, Уж-15440/2021, Уж-15441/2021, Уж-16188/2021, Уж-17168/2021, Уж-3210/2022, Уж-5357/2022 и Уж-7276/2023

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-9476/2019

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-5946/2020, Уж-493/2022, Уж-3845/2022, Уж-4602/2022, Уж-3390/2023 и Уж-9611/2023

- ставио ван снаге Одлуку Уставног суда Уж-1622/2019 од 28. септембра 2023. године

- ставио ван снаге Одлуку Уставног суда Уж-9510/2019 од 18. октобра 2023. године

- ставио ван снаге Одлука Уставног суда Уж-1552/2020 од 28. септембра 2023. године

- ставио ван снаге Одлуку Уставног суда Уж-1776/2020 од 28. септембра 2023. године

- ставио ван снаге Одлуку Уставног суда Уж-2871/2020 од 18. октобра 2023. године

- ставио ван снаге Одлуку Уставног суда Уж-3767/2020 од 18. октобра 2023. године

- ставио ван снаге Решење Уставног суда Уж-3855/2020 од 14. септембра 2023. године

- ставио ван снаге Одлуку Уставног суда Уж-9636/2020 од 14. јула 2022. године

- ставио ван снаге Одлуку Уставног суда Уж-11537/2020 од 18. октобра 2023. године

- ставио ван снаге Одлуку Уставног суда Уж-7922/2021 од 18. октобра 2023. године