Саопштење са 2. седницe II Великог већа, одржанe 8. фебруара 2024. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа

08.02.2024.

Уставни суд, Велико веће, је на 2. седници II Великог већа одлучио о 26 предметa

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-210/2023, да је за поступање надлежан Трећи основни суд у Београду

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-916/2019, Уж-8174/2019, Уж-10800/2019, Уж-12802/2019, Уж-12974/2019, Уж-4555/2020, Уж-4683/2020, Уж-6494/2020, Уж-9659/2020, Уж-9748/2020, Уж-11608/2020, Уж-3976/2021, Уж-4111/2021, Уж-5007/2021, Уж-6493/2021, Уж-7651/2021, Уж-8905/2021, Уж-13257/2021, Уж-15624/2021, Уж-9812/2022, Уж-11080/2022, Уж-8524/2018 и Уж-2745/2019

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-865/2022

- ставио ван снаге Одлуку Уставног суда Уж-4304/2020 од 28. септембра 2023. године