Саопштење са 2. седницe I Великог већа, одржанe 8. фебруара 2024. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа

08.02.2024.

Уставни суд, Велико веће, је на 2. седници I Великог већа одлучио о 21 предмету

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-9780/2018, Уж-4297/2020, Уж-6437/2020, Уж-1825/2021, Уж-2273/2021, Уж-5165/2021, Уж-6325/2021, Уж-7095/2021, Уж-8277/2021, Уж-16053/2021 и Уж-93/2022

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-10723/2019, Уж-1749/2020, Уж-4353/2020, Уж-8054/2020 и Уж-9782/2020

 - обуставио поступак по уставним жалбама у предметима Уж-7744/2020, Уж-15809/2021 и Уж-13769/2023

-  одбацио из процесних разлога уставну жалбу у предмету Уж-5656/2016

- ставио ван снаге Одлуку Уставног суда Уж-4127/2020 од 28. септембра 2023. године