Информација о седницама малих већа одржаним од 22. до 26. јануара 2024. године

26.01.2024.

Уставни суд је од 22. до 26. јануара 2024. године на 3 седницe малих већа решио 153 предмета