Информација о седницама малих већа одржаним од 18. до 22. марта 2024. године

22.03.2024.

Уставни суд је од 18. до 22. марта 2024. године на 3 седнице малих већа решио 201 предмет