Информација о седницама малих већа одржаним од 26. фебруара до 1. марта 2024. године

01.03.2024.

Уставни суд је од 26. фебруара до 1. марта 2024. године на 3 седнице малих већа решио 174 предметa