Информација о седницама малих већа одржаним од 6. до 10. новембра 2023. године

10.11.2023.

Уставни суд је од 6. до 10. новембра 2023. године на 3 седнице малих већа решио 222 предметa