Саопштење са 14. седницe II Великог већа, одржанe 9. новембра 2023. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа

09.11.2023.

Уставни суд, Велико веће, је на 14. седници II Великог већа одлучио о 37 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-317/2019, Уж-5133/2019, Уж-5842/2019, Уж-6078/2019, Уж-11195/2019, Уж-12592/2019, Уж-772/2020, Уж-4274/2020, Уж-4283/2020, Уж-5401/2020, Уж-9196/2020, Уж-9809/2020, Уж-11303/2020, Уж-11470/2020, Уж-1124/2021, Уж-1156/2021, Уж-2190/2021, Уж-2574/2021, Уж-2606/2021, Уж-4324/2021, Уж-4496/2021, Уж-9201/2021, Уж-9466/2021, Уж-10127/2021, Уж-13253/2021, Уж-15767/2021, Уж-15769/2021, Уж-15993/2021 и Уж-10120/2022  

- одложио извршење решења до доношења коначне одлуке Уставног суда о уставној жалби у предмету Уж-3223/2020

- одбио као неоснованe уставнe жалбe, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметima Уж-671/2019, Уж-8428/2020 и Уж-5337/2021

- обуставио поступак по уставним жалбама у предметима Уж-6128/2020, Уж-14377/2021, Уж-17337/2021 и Уж-10697/2023