Саопштење са 14. седницe I Великог већа, одржанe 9. новембра 2023. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа

09.11.2023.

Уставни суд, Велико веће, је на 14. седници I Великог већа одлучио о 28 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-3231/2019, Уж-5042/2019, Уж-6984/2019, Уж-10906/2019, Уж-11679/2019, Уж-11773/2019, Уж-1461/2020, Уж-1509/2020, Уж-3653/2020, Уж-3862/2020, Уж-5407/2020, Уж-6674/2020, Уж-11831/2020, Уж-12960/2020, Уж-781/2021, Уж-9461/2021, Уж-14261/2021 и Уж-17727/2021

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-527/2019, Уж-4230/2020 и Уж-4357/2020

- обуставио поступак по уставним жалбама у предметима Уж-9524/2019, Уж-6797/2020, Уж-8251/2020, Уж-6298/2022, Уж-10438/2023, Уж-10695/2023 и Уж-10698/2023