Информација о седницама малих већа одржаним од 23. до 27. октобра 2023. године

27.10.2023.

Уставни суд је од 23. до 27. октобра 2023. године на 3 седницe малих већа решио 174 предметa