Саопштење са 13. седницe I Великог већа, одржанe 18. октобра 2023. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа

18.10.2023.

Уставни суд, Велико веће, је на 13. седници I Великог већа одлучио о 50 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-635/2017, Уж-7444/2018, Уж-131/2019, Уж-7549/2019, Уж-12677/2019, Уж-735/2020, Уж-736/2020, Уж-1240/2020, Уж-1537/2020, Уж-3221/2020, Уж-3647/2020, Уж-3648/2020, Уж-3861/2020, Уж-3958/2020, Уж-4285/2020, Уж-4448/2020, Уж-4489/2020, Уж-5093/2020, Уж-7878/2020, Уж-8194/2020, Уж-10177/2020, Уж-173/2021, Уж-1118/2021, Уж-1461/2021, Уж-1482/2021, Уж-1854/2021, Уж-2186/2021, Уж-2218/2021, Уж-2590/2021, Уж-2827/2021, Уж-3611/2021, Уж-4458/2021, Уж-6272/2021, Уж-7667/2021, Уж-9031/2021, Уж-9239/2021, Уж-9442/2021, Уж-9447/2021, Уж-9454/2021, Уж-10727/2021, Уж-15988/2021, Уж-16030/2021, Уж-16950/2021 и Уж-17877/2021

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-13082/2019, Уж-1018/2020 и Уж-8854/2021

- обуставио поступак по уставним жалбама у предметима Уж-9332/2023, Уж-10128/2023 и Уж-10129/2023