Информација о седницама малих већа одржаним од 13. до 17. марта 2023. године

17.03.2023.

Уставни суд је од 13. до 17. марта 2023. године на 3 седницe малих већа решио 272 предмета