Саопштење са 1. седнице Уставног суда, одржане 19. јануара 2023. године, којом је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда

19.01.2023.

Уставни суд је на 1. седници одлучио о 3 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- одбацио иницијативе за покретање поступка за оцену уставности одредаба чл. 52. и 53. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, брoj 9/20). (предмет IУз-71/2022)

II У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- уврдио да План генералне регулације Врњачка Бања („Службени лист општине Врњачка Бања“, број 8/17) није у сагласности са законом. Суд је одложио објављивање наведене одлуке у „Службеном гласнику Републике Србије“ за шест месеци од дана њеног доношења. (предмет IУо-81/2020)

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставну жалбу у предмету Уж-3385/2020